Personvern i Energisektoren

Personvern i Energisektoren

Mengden data som kategoriseres som personopplysninger vokser svært raskt også i energisektoren. Ny personvernforordning (GDPR) gir en gylden anledning til å sette fokus på personvern og den enkeltes rett til privatliv.

NettalliansenEnergisektoren er en svært dataintensiv bransje om leverer tjenester til enkeltpersoner i alle norske hjem. Etter en periode der teknologi og infrastruktur har utviklet seg raskt har det vært utfordrende å holde styr på den voksende datamengden på en ryddig og trygg måte. Mometo har lang erfaring fra energisektoren og vi er nå engasjert av Nettalliansen for å kombinere vår domenekompetanse med kompetanse på personvern.

Mometo-partner Anna Nysetvold har siden nyttår arbeidet med å gjøre Nettalliansens eierselskaper klar for EUs nye personvernforordning. Arbeidet er organisert i et felles prosjekt der et av målene er at selskapene skal kunne samarbeide om personvernarbeid fremover. Felles rutiner og retningslinjer gjør det enkelt å handle rett. Samtidig er det mulig å behandle personopplysninger på en trygg og sikker måte uten at hvert enkelt selskap må ta tak i hver enkelt problemstilling på egenhånd.

Prosjektet, med Anna i en aktiv rolle, er også engasjert i utforming av bransjenorm i energisektoren. Dette arbeidet er ledet av Energi Norge, og er et samarbeid mellom en rekke av de store aktører i sektoren. Nettalliansen ser på det som en viktig oppgave å representere de små og mellomstore aktørene i arbeidet.

Å bygge kompetanse, holdninger og kultur for godt personvern er en viktig del av prosjektets leveranser. Her har prosjektet valgt å bruke blant annet spill-basert læring i en app for å gjøre GDPR smidig og lett tilgjengelig for alle ansatte og for å bygge kompetanse på en morsom og underholdende måte.

Anna Nysetvold setter stor pris på å lede Nettalliansens GDPR-prosjekt, som støtter eierselskapene i prosessene frem mot GDPR trer i kraft.