Partnere

Stig Rune Jakobsen

Stig Rune Jakobsen // Prosjektleder/rådgiver

Stig Rune er en prosjektleder med bred erfaring fra en rekke nasjonale og internasjonale utviklings-, integrasjons- og leveranseprosjekter i forsvarsbransjen. Han har blant annet vært prosjektleder for utvikling og leveranse av sonarbaserte havneovervåkingssystemer for Kongsberg Defence & Aerospace og har dybdekompetanse på systemintegrasjon, test og kvalifisering av sikkerhetskritiske systemer. Han har også hatt ansvaret for større produktporteføljer hvor han ledet arbeid med salg, service og support, produktutvikling, produksjon, leveranse og kundeoppfølging.

Stig Rune har en mastergrad i Teknisk Kybernetikk fra NTNU samt videreutdanning innen Ledelse og Strategi. Han er sertifisert i PRINCE2.

Direkte telefon: +47 47 03 84 45
Epost: stig.rune.jakobsen@mometo.no

LinkedIn
Stig Vidar Nordgård

Stig Vidar Nordgård // Prosjektleder/rådgiver

Stig Vidar er en effektiv prosjektleder med 20 års erfaring innen IT og prosjektledelse. Han har ledet komplekse utvikling-, integrasjon-, infrastruktur- og leveranseprosjekter. Gjennom spesiell interesse for virksomhetsarkitektur og hans analytiske egenskaper, sørger Stig Vidar for helhetlig tenking og spennende mulighetsrom.

Stig Vidar har en mastergrad i informatikk fra NTNU, samt lederutdanning fra forsvaret og prosjektledelse fra BI. Han er sertifisert innen Scrum og ITIL. Han har bred erfaring fra flere bransjer som energi (olje/gass), offentlig sektor inkludert utdanning og forsvar.

Direkte telefon: +47 91 54 44 02
Epost: stig.vidar.nordgard@mometo.no

LinkedIn
Espen Bakke Larsen

Espen Bakke Larsen // Rådgiver/Prosjektleder

Espen er en engasjert og pålitelig prosjektleder med 15 års erfaring fra store leveranse- og utrullingsprosjekt. Han tilbyr kontroll i komplekse omgivelser, lykkes i internasjonale miljøer og er dyktig på knytte ulike fagområder og kulturer sammen. Espen har også bred erfaring med tjenesteleveranse og HR.

Espen har arbeidsbakgrunn fra oljeteknologi og IKT. Han er utdannet systemutvikler og har jobbet for selskaper som Q-Free, EMGS og RESMAN.

Direkte telefon: +47 94 85 95 01
Epost: espen.bakke.larsen@mometo.no

LinkedIn
Børge Godhavn

Børge Godhavn // Prosjektleder

Børge har nærmere 20 års erfaring med prosjektledelse i tillegg til erfaring som leder, med IKT, forretningsutvikling, HR og offentlige anskaffelser. Han har bred erfaring fra bransjer som bank/finans, olje, bygg, samferdsel og offentlig helsevesen, spesielt IKT og sykehusbygging. I de siste årene har han hatt prosjekter for blant annet SINTEF og Nasjonal IKT.

Børge er utdannet sivilingeniør innen industriell økonomi og teknologiledelse fra NTNU og har tidligere jobbet hos WSP/Faveo, BN Bank, Capgemini, Helsebygg Midt-Norge og COWI.

Direkte telefon: +47 99 57 60 89
Epost: borge.godhavn@mometo.no

LinkedIn
Frode Johnsen

Frode Johnsen // Prosjektleder

Frode er en pålitelig prosjektleder med har bred erfaring fra leveranseprosjekter innen privat og offentlig helsevesen i Norge og England. Frode har en formell teknisk-økonomisk bakgrunn og bred ledererfaring fra support, leveranse og drift i større internasjonale IT-organisasjoner innen sektorene offentlig transport, kraft og helse. Han har vært sentral i større organisatoriske omstillingsprosesser i forbindelse med strategiske oppkjøp. Som leder er Frode strukturert, ryddig og han kommuniserer godt med ressurser på alle nivå.

Direkte telefon: +47 99 58 39 14
Epost: frode.johnsen@mometo.no

LinkedIn
Tonje Heggdal Bårdli

Tonje Heggdal Bårdli // Prosjektleder

Tonje er en prosjektleder med lang fartstid, hun har erfaring som både prosjektleder og personalleder. Hun har de siste 10 årene jobbet med IT-relaterte utrullings-, innførings-, integrasjons- og konverteringsprosjekter. Tonje har blant annet jobbet mot Trønderenergi Nett og Hafslund Energi Nett som prosjektleder på større innførings- og konverteringsprosjekt. Her har hun vært drivende prosjektleder både for kunden og for IT-leverandøren.

Tonje har de senere årene fungert som både prosjektleder og rådgiver for kunden. Hun har stor tillit hos kundene, både hos prosjektdeltakere og ledelsen. Tonje er strukturert, effektiv og tydelig, og hun leverer i henhold til kontrakter, rammer og planer.

Direkte telefon: +47 48 16 46 26
Epost: tonje.bardli@mometo.no

LinkedIn
Geir Ove Rapp

Geir Ove Rapp // Prosjektleder

Geir Ove er en erfaren og svært pålitelig prosess- og prosjektleder. Han har spesielt lang erfaring som prosjektleder fra anskaffelse og innføring av IKT-løsninger og -systemer. Han har også lang erfaring fra prosessanalyse og prosessoptimalisering senest i prosjektene knyttet til nytt østfoldsykehus hvor han hadde ansvaret for delprosjekt IKT-infrastruktur.

Direkte telefon: +47 95 78 54 00
Epost: geir.ove.rapp@mometo.no

LinkedIn
Øyvind Hauge

Øyvind Hauge // Partner / Prosjektleder

Øyvind er en dreven leder med erfaring fra flere titalls prosjekt- og program, som blant annet strategi-, organisasjonsendring-, integrasjon-, og utrullingsprosjekter. Dette inkluderer ledelse av mindre utredningsprosjekter og program på flere hundre tusen timer. Har han bred erfaring med ledelse- og styringsdialog, veiledning av ressurser, kommunikasjon og risikostyring. Han er sertifisert innen PRINCE2 og MSP.

Gjennom en analytisk tilnærming gir Øyvind innsikt i strategiske og taktiske spørsmål. Han har en tung faglig forankring gjennom sivilingeniør- og doktorgrad. Via forskningsarbeid har han fått bred erfaring med systematisk analyse og både nasjonal og internasjonal kommunikasjon. Som rådgiver har Øyvind lang erfaring fra å gi ledelse innsikt gjennom en rekke strategi- og utredningsprosjekter.

Øyvind har lang erfaring fra offentlig sektor, spesielt helse og utdanning.

Direkte telefon: +47 97 71 22 52
Epost: oyvind.hauge@mometo.no

LinkedIn
Anna Nysetvold

Anna Nysetvold // Prosjektleder

Anna Nysetvold er en erfaren prosjektleder med over 10 års erfaring. Hun har ledet leveranseprosjekter, endringsprosjekter og forvaltningsprosjekter, og hun har prosjekterfaring fra roller hos både kunde og leverandør. Anna har sertifisering som prosjektleder gjennom PMP og IPMA. Hun har bakgrunn som sivilingeniør fra NTNU og hun holder på med en master of management ved Handelshøyskolen BI.

Anna har sin spisskompetanse på ledelse, test og kvalitetssikring i systemutviklingsprosesser og applikasjonsforvaltning. Hun kan vise til gode resultater og er sertifisert innen SCRUM og ISTQB.

Hun har spesielt erfaring fra dataintensive sektorer som energi, samt forsikring, liv og pensjon.

Direkte telefon: +47 91 70 65 64
Epost: anna.nysetvold@mometo.no

LinkedIn
Trond Erik Bones

Trond Erik Bones // Senior partner

Trond Erik har mange års erfaring med arbeid/prosjekter i grenseskillet mellom forretning og IT, med spesiell fokus på effektiv utnyttelse av en bedrifts strukturerte og ustrukturerte informasjon (Business Intelligence). Hans meget gode tekniske grunnkompetanse kombinert med god forretningsforståelse fra flere bransjer gjør at han raskt ser muligheter som gjør en forskjell for våre kunder.

Trond Erik har bl.a. deltatt i innføring av Balansert målstyring for ledelsen i Forsvaret og jobbet med å ta frem styringsinformasjon i en bank. De siste årene har han hatt en sentral rolle som prosjektleder i SINTEF, som er ferd med å anskaffe nye støttesystemer for prosjektgjennomføring. I tilegg har han erfaring fra en av de største omstillingene i offentlig sektor (Forsvaret 2000-2005).

Trond Erik er en utpreget lagspiller som trives aller best når han kan drive brukerinvolverte prosesser hvor målet er å utnytte moderne teknologi som aktiv støtte i forretningsprosesser. Hans interesse for moderne teknologi og faget Business Intelligence har gjort at han også har valgt å engasjere seg i styret for faggruppen for datavarehus og Business Intelligence i regi av Dataforeningen Trøndelag.

Direkte telefon: +47 92693667
Epost: trond.erik.bones@mometo.no

Twitter LinkedIn
Frode Stortiset

Frode Stortiset // Senior partner

Frode har i over 18 år jobbet med prosjekt-/programledelse og rådgivning i offentlig og privat sektor. Han er resultatorientert og har gjennomslagskraft uten å miste menneskelig fokus i prosjektene. Har ledet utviklings-, infrastruktur-, leveranse-, mottaks, tilbuds- og prosessforbedringsprosjekter. Han har internasjonal erfaring og solid kompetanse på utviklingsprosesser, kvalitetssikring, virksomhetsarkitektur, IKT strategi og styring og . I perioden 2008-2011 har han kombinert konsulentrollen med å være avdelingsleder og medlem av Acandos ledergruppe. Siden han ble partner i Mometo i 2011, har han ledet et program for implementering av ny IKT-strategi ved Høgskolen i Sør-Trøndelag.

Direkte telefon: +47 92657048
Epost: frode.stortiset@mometo.no

LinkedIn
Eva Klevstuen

Eva Klevstuen // Senior partner

Eva Klevstuen har bred erfaring både fra linje-, prosjekt- og prosessledelse. Den formell bakgrunnen har hun fra Universitet i Trondheim og BI, i tillegg har hun 20 års erfaring fra IKT-virksomheter. Spesialområder er endrings-, prosjekt- og prosessledelse. Hun har prosjektledersertifiseringen PMP fra Project Management Institute.

Eva har erfaring fra unversitets- og høgskolesektoren, helsesektoren, bank/finans, E-verk og større næringsforetak, og har arbeidet mye med endringsledelse og prosjektledelse.

Hun har sterk fokus på mål, team, kvalitet, prosess og leveranseevne i gjennomføringen av prosjekter og leveranser.

Direkte telefon: +47 92243743
Epost: eva.klevstuen@mometo.no

LinkedIn
Martin Engan

Martin Engan // Senior partner / Styreleder

Martin Engan har lang erfaring i ulike lederroller. Han har solid kompetanse og erfaring fra organisasjons- og endringsarbeid, hvor han har planlagt og ledet omfattende prosessforbedringer og implementeringsprosesser i større private og offentlige virksomheter. Strategisk lederstøtte og gevinstrealisering har vært en sentral del av dette arbeidet.

Martin har vært en sentral støttespiller for mange virksomheter i utviklingen av effektiv IT-virksomhetsstyringen. Det gode samspillet mellom forretningsledelse og IT-ledelsen har vært spesielt viktig i dette arbeidet.

Martins spesialområder er strategi- og forretningsutvikling, endringsledelse og gevinstrealisering. Han er forretningsorientert, har lang erfaring fra forskjellige styre- og lederarena. Martin kan vise til gode resultater.

Direkte telefon: +47 92087288
Epost: martin.engan@mometo.no

LinkedIn
Morten Rosmæl

Morten Rosmæl // Senior partner / Daglig leder

Morten har bakgrunn fra ulike lederstillinger innen utvikling, leveranse og salg av it-løsninger. Har samlet 24 år i it-bransjen, de siste 9 årene som leder i konsulentvirksomhet.

Gjennomfører oppdrag som rådgiver og prosjektleder bl.a innen strategi, anskaffelser og prosessutvikling. Prosjektene har typisk fokus på effektivisering av arbeidsprosesser, bedre utnyttelse av eksisterende løsninger, innføring av nye løsninger, bruk av IT for å understøtte forretningsstrategi, omstillinger og gevinstanalyser. Bransjekunnskap innen en rekke bransjer med offentlig og energiselskap som de viktigste.

Direkte telefon: +47 92051335
Epost: morten.rosmal@mometo.no

LinkedIn
All rights reserved ©2012 Mometo: Org.nr: 991 898 662MVA
Design og utvikling: KROT
Go to Top