En ny epoke for vurdering ved NTNU

En ny epoke for vurdering ved NTNU

NTNU, ved prorektor Anne Borg, har i dag offentliggjort en kraftig satsing på digitalisering av vurdering og eksamensavvikling ved universitetet gjennom etablering av lokaler for digital eksamen (se for eksempel Universitetsavisa.no). Digitalisering av vurderingsprosessen vil kunne gi mer virkelighetsnær vurdering, et mer moderne møte med eksamen på NTNU, samt en standardisert og effektiv vurderingsprosess.

Tilgang på egnede lokaler for PC-basert eksamen er en forutsetning for at arbeidsprosessene rundt eksamen skal kunne hel-digitaliseres. Prosjektet Digital vurdering, med prorektor Borg som prosjekteier, har derfor i lengre tid jobbet med å sikre nødvendig kapasitet for eksamensavviklingen ved NTNU. Prosjektet jobber samtidig med utvikling av verktøy og digitale arbeidsprosesser for å sikre en digital vurderingsprosess.

Eksamensprosessen ved NTNU omfatter rundt 165 000 eksamener per år fordelt på en rekke ulike lokaler. Daglig kan det være over 4000 samtidige eksamener i Trondheim i eksamensperioden. I tillegg kommer muntlig og praktisk eksamen, samt innleveringsoppgaver og andre arbeider.

Mometo-partner, Øyvind Hauge, svært glad for å være prosjektleder for et prosjekt som bidrar til å løfte NTNU inn i en ny epoke for vurdering og gjennomføring av eksamen. Som tidligere faglærer i programmering, hvor det frem til nå har vært nødvendig med eksamen på papir, er det spesielt gledelig å kunne gratulere NTNU.