Digital løsning for rapportering av sårinfeksjon

Digital løsning for rapportering av sårinfeksjon

Helse Midt-Norge har nettopp tatt i bruk en ny rapporteringsløsning for kommunikasjon med pasienter etter operasjon. Helse Midt-Norge skriver at MRS (medisinske kvalitetsregister) POSI (postoperative sårinfeksjoner) er en løsning for kontakt med pasienter som har vært operert for at pasientene skal kunne rapportere på eventuelle sårinfeksjoner. Sykehusene er pålagt en slik rapportering av Folkehelseinstituttet.

runa_og_tonje

Prosjektleder Tonje Bårdli (venstre) sammen med Prosjekteier og Fagdirektør ved St. Olavs Hospital Runa Heimstad (Foto helse-midt.no).

Løsningen er utviklet av Helse Midt-Norge IT (Hemit) med Mometo sin Tonje Bårdli som prosjektleder. Prosjekteier og fagdirektør ved St. Olavs Hospital, Runa Heimstad, sier ifølge helse-midt.no at hun er imponert over arbeidet med løsningen.

Tonje jobber for øvrig primært med å lede utvikling av kvalitetsregister for helsevesenet hos Hemit. Kvalitetsregistre er løsninger hvor pasienter registreres inn i forbindelse med forskjellige typer sykdommer. Registrene brukes til å heve kvaliteten på behandlingen av pasientene, ved å benytte innsamlet data til å avdekke for eksempel svakheter i behandling, og i etterkant utbedre disse. Et par eksempler på hva hun jobber med er:

  • MRS Resultat som er en nasjonal løsning for å lage rapporter for MRS-registre slik at helsepersonell kan hente ut data til kvalitetsforbedrende arbeid etter at det er samlet inn.
  • MRS Falk som er en felles autorisasjonsløsning som alle nasjonale medisinske kvalitetsregistre skal ta i bruk når den er levert. Løsningen sikrer at helsepersonell har rett tilgang til løsningen, og uautorisert bruk unngås.