Tjenester

Mometo kan tilby tjenester og kompetanse innen en rekke områder etter 125 års samlet erfaring innen området IT og ledelse. Våre tjenester kan oppsummeres med det vi i Mometo kaller tjenestehjulet.

Prosjektledelse
Prosjektlederen er administrerende direktør for et engangsfirma. Man har det overordnede ansvaret for planlegging, framdrift, økonomi, risikostyring, personellutvikling, HMS, salg/markedsføring, intern- og eksternkommunikasjon, og selvsagt prosjektets avtalte resultat og mål. Dette stiller krav til god metodikk, men aller mest til prosjektlederens personlige egenskaper og evne til å lede. Selv om prosjekt er en egen arbeidsform, må prosjektledelsen utøves etter samme ledelsesprinsipper som annen ledelse. I tillegg til solid IT-faglig bakgrunn har våre prosjektledere lang erfaring fra linjeledelse. Våre prosjektledere er ledere, og har de egenskapene og den metodikk-kunnskapen som trengs for å lede en gruppe mennesker til et avtalt mål. Vi har erfaring fra ledelse av prosjekter med betydelige organisatoriske implikasjoner, vi har ledet noen av de største IKT prosjektene i helsesektoren, samt teknologiutviklingsprosjekter for noen av Norges største virksomheter.
Ledelse
For at IT skal være en muliggjører, må arbeidet med IT være en integrert del av ledelsens arbeide med utvikling av virksomheten. Dette er ny tenking for mange virksomheter, og mange sliter med å få til et slikt samspill. IT-ledelsen må vise at den skjønner virksomhetens verdikjede, og ha god evne til å kommunisere med forretningsledelsen. Forretningsledelsen på sin side må invitere IT-ledelsen inn i arbeidet med strategier og handlingsplaner. Bare da er rammene på plass for at IT kan opptre som den muliggjøreren den bør være for virksomheten. Vi har erfaring fra IT-ledelse i virksomheter som har lyktes med dette. Vi tilbyr derfor å gå inn i linjen i kortere eller lengre tidsrom for å sikre god forankring og realisering av IT-områdets potensial. Dette kan typisk være aktuelt i spesielt krevende omstillinger eller mellom to ansettelsesforhold.
Rådgivning
Raske endringer, tilgang til spesiell kunnskap, ekstra kapasitet, støtte og mentoring. Selv en kompetent IT-funksjon opplever faser eller behov der ekstra bistand er nødvendig. Det er første gangen for alt, og da er det fornuftig å ha med noen som har gjort det før. Etablering av effektiv IT virksomhetsstyring, IT-strategi og planer, virksomhetsarkitektur, større anskaffelsesprosjekter, prosessanalyser, sourcingstrategi er eksempler på områder vi har jobbet mye med. Vi er opptatt av å konseptualisere rådgivingstjenestene våre. Ofte har vi konsepter å tilby sammen med våre rådgivingstjenester. Den menneskelige relasjon i vårt rådgivingsarbeid er viktig for oss. Vi planlegger alltid for at vår kompetanse skal ligge igjen når vi forlater et prosjekt.
All rights reserved ©2012 Mometo: Org.nr: 991 898 662MVA
Design og utvikling: KROT
Go to Top